”FRAMFÖR DET HÄR TILL STUDENTERNA”, sa professor emeritus Robert Cook

Vi ska ju till Wången i början av mars och där ska vi demonstrera tygeltrycksmätare för rid- och körlärare.

Mailade till min käre vän veterinärprofessor emeritus Robert Cook, Tufts University, USA, och frågade honom vad han ansåg vara det viktigaste för mig att framföra till framtidens hästfolk som utbildas där.

Cook, som forskat en mansålder om hästens hälsa och de senaste 15 åren kring just bett och bettanvändning, tyckte att det här var det viktigaste budskapet, här formulerat om till vanligt språk:

1. Bett orsakar smärta i munhålan som hästen smärtreagerar på – man måste vara medveten om att man kan tillfoga hästen smärta när man rider eller kör med bett.


2. Tygeltag påverkar huvudets hållning och vinkeln som uppstår i svalgregionen påverkar hästens möjlighet att som näsandare syresätta kroppen – man måste vara medveten om att man ”viker luftslangen” när ens tygeltag får hästen att böja sin nacke.

Hästens hälsa och beteende påverkas av vad vi gör med tygel/töm. Detta faktum går ej att bortse ifrån och det bygger på forskningsresultat.

Tygeltrycksmätare gör det möjligt att i realtid få måttet på sitt tygeltryck samtidigt som man kan läsa av hästens beteende/feedback. Mycket intressant hjälpmedel!

Jag återkommer med studenternas feedback på resultatet av tygeltrycksmätningen.

/Kerstin Kemlén