Hästens rörelsemönster

orjan longeras beskuren

 

 

 

 

 

 

 

 

Oavsett om man köper rid- eller travhäst så är hästens rörelsemönster och gångarter av fundamental betydelse. Är du osäker inför hästköpet kan du göra en sensorbaserad rörelseanalys.

 

När du säljer häst deklarerar du hästen med ett veterinärintyg, nu kan du även bifoga ett rörelseintyg.

 

Undrar du hur det går till? Vi använder GaitSmart Pegasus, ett mobilt verktyg som kan mäta hästens rörelsemönster. 

 

 skrittsteg

 

 

 

 

SKRITT: Att vara häst och gå på fyra ben efter att kroppen är satt i rörelse, är en fråga om att placera rätt hov på rätt plats annars faller man omkull. För perfekt balans behövs minst tre hovar på marken i alla faser av steget och tyngdpunkten måste finnas inom den triangel som bildas av hovarna som står på marken. Följande stegsekvens garanterar detta: vänster bak – vänster fram – höger bak – höger fram. Sekvensen startar med vänster bak eftersom drivningen i första hand kommer från bakdelen. I varje sekvens måste den hov som är på marken flytta undan för den hov som är på väg mot marken.

Vi som kört arbetshäst vet nyttan av en ”bra gångfot”, speciellt på vintern när man kör ved och hästen går samma väg flera dagar i rad med exakt samma tempo och steglängd – då bildas en så kallad stegväg och det finns bara ett spår av häst och kälke i snön.

 

travsteg

skogans surprise-2009-03-23_1000 m

 

 

 

 

 

 

TRAV: I synkroniserat trav samarbetar framben och diagonalt bakben för att förflytta kroppen framåt.

Travhästarna på bilderna har alla fyra hovar i luften och vid landning har den bytt diagonal. En snabb travare har förmåga att placera rätt hov på rätt plats i rätt ögonblick – symmetri och timing.

Om något stör benets rörelsemönster; en snubbling, montéryttarens balans, kuskens tömtag, hästens hälsa etc hinner inte det diagonala benet korrigera i tid. Kollisionsrisk föreligger då framhoven möter bakbenet (går på sig, scalpar sig) eller bakbenet möter framhoven (trampar sig, trampar av sig skorna).

Hästen vet var den har hovar och ben, proprioception. När det blir nära kollision justerar hästen automatiskt sitt rörelsemönster – om den hinner vill säga.

 

trollgutt_trav

trav2

 

 

 

 

 

 

Hästen med ryttare korrigerar sitt vänstra bakbens rörelse och undviker kollision genom att föra det utåt så att vänster framhov hinner flytta sig undan utan att de stöter ihop med varandra. 

Hästen med sulky befinner sig i luften och vänster fram och vänster bak rör sig väldigt nära varandra vilket kan förklara varför hästen har bandage bak. Hästen är en bredgångare och vänster framhov stryker sig utmed vänster bakbens skenben. Under flygfasen kan hästen inte använda underlaget som mothåll för att förändra riktning eller bromsa upp.

Alla vi som kör travhäst lyssnar efter taktfasthet, det måste låta rätt. Sen tittar vi efter tömmen och vill att hela hästen ska vara rak i kroppens längdriktning. Hänger hästen på en töm eller går med huvudet aningen ställt åt sidan kommer hästens rörelser att vara osymmetriska i kroppens längdriktning och den kan börja sticka med ett ben och gå snett i vagnen. Men ibland ser de raka ut på ovansidan men när man tittar hur de placerar hovarna så syns det att de inte springer rakt. På en nysladdad bana ser vi facit, spåren efter hovarna avslöjar allt. Vi kan tycka att hästen är korrekt men spåren visar något annat.

Det är mycket som ögat inte hinner se vilket göra att när det väl syns har man ett problem. Ett sätt att vara proaktiv är att under uppträning och inför tävling göra en mätning av rörelsemönster under arbete –  sensorbaserad rörelseanalys under travträning. 

 

galopp steg

ryttare grå häst croppad 

 

 

 

 

 

 

GALOPP: Galoppen är till skillnad mot trav inte en symmetrisk gångart. Den har ett svävmoment och en synkronisering av bakben som driver och framben som tar emot och släpper fram kraften.

Hästen har aldrig mer än två ben i marken, vanligtvis bara ett. Stegsekvensen i höger galopp är höger bak – vänster bak – höger fram – vänster fram. Ju närmre i tiden bakbenen trycker av mot marken desto effektivare drivs hästen framåt. 

 

Funderar du över hästens rörelsemönster i de olika gångarterna? Funderar du på hur din träning påverkar hästen? Har hästen svårt för vissa rörelse? Då kan en sensorbaserad rörelseanalys under ridning ge värdefull information.