Lämnar hästen mat dagen efter tävling?

Äter dåligt dagen efter tävling

 

 

 

 

 OM din häst  har dålig aptit dagen efter tävling så ska du läsa det här:

 

Ryttare från hela världen deltog i en studie som veterinärprofessor emeritus Robert Cook, Tufts University, USA, hade utformat. De fick fylla i ett frågeformulär där de fick bocka för om deras häst uppvisade vissa beteenden under ridning med bett. Formuläret omfattade över 100 olika beteende som ridna hästar kan uppvisa och Cook ville veta om några av dessa beteenden var kopplade till bettanvändning.

Ryttarna fick alltså redovisa alla små och stora grejor som deras hästar gjorde MED BETT och sedan när de ridit UTAN BETT fick de bocka för i samma formulär vad hästen gjorde under bettlös ridning. Det var alla slags hästar i olika åldrar och som hörde hemma i olika discipliner, och de hade ridits olika länge utan bett när formuläret fylldes i andra gången.

När materialet sammanställdes visade det sig att det fanns 47 beteenden som avklingade eller försvann när bettet togs bort. Cook tolkade detta som beteenden orsakade av bettet.

Ett bettorsakat beteende var tävlingshästar som dagen efter tävling lämnade mat på grund av att de hade bettorsakade skador i munnen i form av sår, skavsår, jack och blåmärken på lanerna och blödningar i munnen.

 

SOMMARKAMPANJ FÖR DEN VETGIRIGE!

 

FÖR DIG som är nyfiken på de övriga 46 beteendena som bettet orsakat  – har vi nu en KAMPANJ PÅ VÅR UTBILDNINGSPLANSCH som bygger på Cooks studie av bettrelaterade problem. Här köper du utbildningsplanschen till  KAMPANJPRIS

Ordinarie pris 195 kronor – NU 50 % RABATT hela sommaren!

 

 Här finns mer att läsa om varför vissa hästar har svårt att acceptera bettet:_

Har du funderingar kring vad din häst gör så kan du kontakta Kerstin Kemlén

 /K