Sensorbaserad rörelseanalys på islandshäst

GaitSmart Pegasus har använts för att göra en rörelseanalys på islandshästar.

Har du islandshäst? 

Tävlar du?

Avlar du?

Funderar du över hur din häst rör sig? 

GaitSmart Pegasus registerar det ögat inte hinner se.

GaitSmart_icelandic1 GaitSmart_icelandic2