Sensorbaserad tygeltrycksmätare

Genom att använda tekniska innovationer kan hästsporten jobba på ett mer objektivt och professionellt sätt. När det gäller mätning av tygeltryck har det tidigare inte funnits någon lämplig utrustning. 

Horsequality Sweden AB är svensk återförsäljareCentaur Rein Tension Device

centaur rein tension device

 

 

 

 

 

Centaur Trainology, Holland, har utvecklat Rein Tension Device som består av små sensorer placerade mellan bett och tygel. Så här startas tygelstrycksmätaren.

Data samlas in via en datalogger som fästs i huvudlaget .

Tygeltrycksmätare, sensorer mellan tygel och bett och datalogg fäst på käkremmen.

Tygeltrycket visas i realtid i form av kraften i tygeltaget, graden av symmetri mellan höger och vänster hand och ryttarens rytm i handen  – hur följsam handen är i relation till till hästens rörelser i huvud och hals. Tygeltrycksmätaren ger objektiva data som är betydelsefulla för ryttare, tränare, veterinär, hästtandläkare och andra rådgivare. Här ser du hur  tygeltrycksmätaren  visar hur ryttaren använder handen.

 

Ryttare och kuskar

Tygeltrycksmätaren ger en objektiv feed back på om det ryttaren är sagd att göra  överensstämmer med det sensorserna visar att ryttaren gör. Tygeltrycksmätaren gör att ex tränare kan bli väldigt specifika med sina instruktioner till ryttaren – tala om exakt hur stort tygeltryck som ska användas vid ett moment och och hur stor eftergiften skall vara. Mätaren möjliggör att momentet kan upprepas med exakt samma storlek på tygeltrycket.

 

Till dig som är tränare och utbildare

De tär aldrig hästens fel när något inte fungerar i ridningen. Det kan vara svårt att veta var det gick snett. En tygeltrycksmätare visar det som sker, om det är 3 kilo mer tryck i höger hand än i vänster så är det så det är. Tränare och utbildare som använder tygeltrycksmätare skiljer sig från övriga i branschen i sina krav på precision hos adepten. Att arbeta med tygeltrycksmätare kräver kunskap och erfarenhet, vi kan erbjuda en utbildningsplansch om förklaringar till hästars problem med bett  och tygeltag.

 

Veterinärer och andra kring prestationshästen

Tygeltrycksmätaren genererar objektiv data till ryttare, kuskar, tränare, veterinärer, hästtandläkare och andra professionella aktörer inom prestationshästens friskvård .  Tygeltrycksmätaren används som ett verktyg vid undersökning av exempelvis ryggproblem, munhälsa, hältor och bettpassning  och andra problem som kan uppstå till följd av  oliksidigt tygeltryck som tvingar hästen att arbeta osymmetriskt. En arbetsbelastning som är osymmetrisk kan leda till ryggproblem och skador och med  sensorbaserad rörelseanalys får man en objektiv analys av hästens rörelsemönster och eventuella avvikelser.

 

Forskning

Eftersom tygeltrycksmätaren sparar data i Excel så är det enkelt att använda insamlad data till studier och forskning. Om du är intresserad av forskning/studier där mätning av tygeltryck ingår – kontakta oss via kontaktformuläret.