Sulor som ”andas” – fungerar universitetsstudenternas koncept?

Horsequality Sweden AB har erbjudit Luleå tekniska universitet ett antal fallstudier med problemställningar som  hör hemma ute i hästbranschens verklighet. Studenter har haft möjlighet att välja bland olika företags projektuppgifter då det är viktigt att studenterna redan under studieåren får erfarenhet av att arbeta med företag och mötas av uppgifter från helt olika branscher.

 

Stimuleringsmaterialet stimulerar hela hovens undersida när hästens vikt via hoven sjunker in i det unika materialet

Studenterna som nappat på våra frågeställningar har kommit från olika EU-länder och för det mesta har de inte haft någon som helst anknytning till hästbranschen. Den första av våra fallstudier som en grupp studenter nappade på gick ut på att finna ett material som uppfyllde våra krav på egenskaper hos ett stimuleringsmaterial för hovar. Målgruppen var hästägare och hovslagare som ville arbeta med att stimulera tillväxt hos hoven. Stimuleringen skulle ske vid hand och i skritt med stimuleringsmaterialet tillfälligt fastsatt på hoven. Efter övningen skulle materialet tas bort och gå att återanvända  när samma övning upprepades dagen därpå.

Studenternas rapport redovisade tillvägagångssätt och de beräkningar som låg bakom de  värden som materialet skulle matcha. Vi ställde även krav på att priset på slutprodukten måste vara rimligt utifrån hästägarens perspektiv. Det projektet resulterade i ett material som används så här  hovstimulering för tillväxt.

Här kan du köpa vårt hovstimuleringsmaterial för tillväxt

 

Vi har utvecklat ett hovstimuleringsmaterial för boots som blivit en riktig STORSÄLJARE! Det materialet är till för dig som använder hovboots för att skydda hoven och som önskar bättre tillväxt – Här köper du vårt hovstimuleringsmaterial för boots

 

Det senaste projektet som studenter valt är att ta reda på hur man kan få en rehabiliteringssula med specifika materialegenskaper men som även  andas och är vätskeavvisande. Alla som har haft hästen skodd med sula har nog önskat att det varit bättre luftcirkulation mellan hov och sula.  Vår sulan är avsedd att sitta på hoven i 14 dagars rehabiliteringsperioder och målgrupp är hovslagare, veterinärer och podiatriker som arbetar med rehabilitering av hovar.

– Materialet ska tillåta att luft cirkulerar mellan hov och stimuleringsmaterial utan att stimuleringseffekten minskar.

– Hästen ska kunna gå på blött underlag utan att stimuleringsmaterialet suger upp väta.

– Lägg till att material- och tillverkningskostnader ska leda till en slutprodukt vars pris är rimligt för hästägaren som är slutkunden.

– Sen ska naturligtvis materialet vara miljövänligt och lätt att hantera i stallmiljö.

 

Prova klura på den!

Vi behöver inte klura längre – studenternas föreslagna koncept ska nu testas i praktiken. Tillverkning av prototyper är igång och när de är färdiga ska dessa skickas ut på utvärdering hos våra internationella samverkanspartner, bland annat podiatriker som jobbar tillsammans med veterinärer med rehabilitering av hovar på rescue horses.

 Vi återkommer med information!

/Kerstin