Sensorbaserad rörelseanalys under travträning

När du kör travhäst söker ögat och örat efter avvikelser. En sensorbaserad rörelseanalys är ett utmärkt verktyg för att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser i rörelsemönster. 

 

Går hästen rakt i vagnen? Sticker han med ett ben? Hänger han på en töm? Går han på sig? Värmer han ur eller börjar han dra ett ben när det går fortare? Vissa rörelsestörningar kan ögat inte uppfatta förrän de utvecklats till större besvär. Är hästen under uppträning/rehab är regelbundet återkommande mätningar av rörelsemönstret värdefulla för att se hur hästen svarar på träningsprogrammet.

 

graf_HQ

Rörelseanalysen ger objektiva värden på steglängd, rörelseomfång på varje ben, avvikelser i sidled (sticker med ett ben/stryker sig), symmetri i travsteget (hinner inte undan fram/drar ett ben), hasledernas rörlighet och inbördes symmetri visas.

 

 

 

Så här går det till:

trav_ben

 

 

 

 

Sensorer sätts i senskydd (varje sensor väger 54 g, tillsammans med senskydd 180 g) och i särskilt utformade skydd för hasen (88 g). Rörelseanalysen kan göras under körning på bana eller efter träningsslinga. Testet kan göras oavsett väder och ljusförhållanden och inom 5 minuter efter avslutad test finns det en rapport som visar rörelsemönster i form av grafer och tabeller. 

 

 Pris 800 kr inkl dokumentation

 

Med en GPS kopplad till kusken kan körvägen spåras. Det går då att detaljstudera hästens kurvteknik eller rörelsemönster uppför eller utför vid backträning.

Pristillägg 200 kr/valt avsnitt

 

Om du har speciella önskemål kontakta Maria Bucht 070-686 8820 eller via kontaktformulär för upplägg och offert.

 

Hästens rörelsemönster påverkas också av kuskens tömtag och travhästens feedback på bettets rörelse. När det gäller monté påverkas hästens rörelsemönster av jockeyns kroppsbalans, tygeltryck och sadeltryck (Impression Pad).