Sensorbaserad rörelseanalys vid hästförsäljning

Vid försäljning presenteras hästen med foto, film, veterinärintyg och nu kan även ett rörelseintyg som objektivt redovisar hästens rörelsemönster bifogas. 

 

Vid veterinärbesiktning görs en allmän bedömning av hästen, exteriör, kroppshållning, temperament, uppförande och hanterbarhet. För att bedöma hur hästen rör sig visas den i skritt och trav så att veterinären kan se och höra hästens islag, symmetri i steget och hur den vänder.

 

 En sensorbaserad rörelseanalys registrerar det ögat inte hinner se och ger underlag till rörelseintyg. 

cannon_rorelseanalys

 Pegasus_c

 

 

 

 

 

 

 

Hästen får sensorer placerade i senskydd på benen och i speciellt utformade hasskydd. Sensorerna registrerar hästens rörelser som sen analyseras av programvaran GaitSmart Pegasus. Hästen kan visas vid hand, under ryttare eller framför vagn – allt beror på vad du som säljare vill visa upp och som du anser har betydelse för försäljningen. 

 

graf_HQ

I rörelseintyget framgår även på vilket underlag rörelseanalysen gjorts, hur hästens visats och i vilket syfte intyget utfärdats. Med hjälp av pass/frysmärkning kontrolleras hästens identitet innan analysen. Rörelseintyget levereras i pappersform vid analystillfället och är daterat och undertecknat av Horsequality Sweden ABs representant.

 

 

Pris: 800 kr per rörelseintyg

Kontakta Maria Bucht 070-686 8820 eller via  kontaktformulär