Träna ridning utan häst!

När jag använt sadeltrycksmätaren har jag sett att det finns en tendens hos högerhänta (och med det högerbenta) att lägga över vikten lite till vänster. Tidigare forskning har visat precis det, att de flesta ryttare har en tendens att sitta snett i sadeln.

På ISES konferensen i Kanada i år presenterades en studie om ryttares bålstabilitet. Med bålstabilitet menas ryttarens förmåga att positionera och kontrollera överkroppen över bäckenet. Med utgångspunkt i studier om ryttares snedhet ville man undersöka om det skulle gå att ”räta upp ryttarna” med avsutten träning.

På 10 ekipage mättes fördelningen av tryck höger-vänster i sadeln, maxbelastningen i sadeln och hästens steglängd i nedsutten trav. Sen fick ryttarna genomgå ett 8 veckors träningsprogram och en ny mätning gjordes. Resultatet visade en signifikant förbättring av ryttarens symmetri i sadeln och en minskad maxbelastning i sadeln. 

En ryttare vars vikt fördelas jämnt över hästens rygg och med en lägre maxbelastning i sadeln totalt sett har betydelse för hästens välmående!

Alexanderteknik är en metod för kroppsbalans och sitsträning. Med sadeltrycksmätaren får du ögonblicklig feedback om hur din vikt fördelas över hästens rygg och steglängden kan vi mäta med sensorbaserad rörelseanalys under ridning.

”The influence of an 8 week rider core fitness program on the equine back at sitting trot”

Alexandra Hampson, University of Edinburgh, Hayley Randle, Duchy College