Universitetsstudenter hjälper oss med hovstimuleringsmaterial

avtryck snett bakfran_h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är historien bakom hovstimuleringsmaterialet:

Hovar behöver arbeta för att växa men om hästen är ömfotad så tar det ju ont och det som tar ont växer ju inte. På vägen tillbaka till en frisk och stark hov kan hoven behöva hjälp.

Vad är ett bra stimuleringsmaterial?

– På vilket vis stimuleras hovens undersida?

– Hur fortplantar sig stötarna från underlaget in till hovkapselns olika delar och vidare in mot kötthoven?

– Hur ska materialet sättas fast på hoven?

– Hur länge ska hästen gå med materialet under hovarna?

Dessa frågor och flera därtill fick vi besvara när vi mötte en grupp med studenter från Luleå tekniska universitet –www.ltu.se. Deras projektuppgift i kursen Materialval https://www.ltu.se/ltu/search?q=materialteknik+och+materialval&searchCat=alla  var att identifiera vilken typ av material som kunde leva upp till de krav vi hade formulerat i vår kravspecifikation på engelska.  Kursen hölls på engelska och har alltid ett flertal gäststudenter. Vi har vid andra tillfällen arbetat med studenter från Frankrike och Spanien.

Materialbanken de jobbade med innehöll tusen och åter tusen olika typer av material, alla med skilda egenskaper. Vet ej om jag hörde rätt, var det 20 000 eller 200 000 olika material att välja mellan…!

Ingen av studenterna hade någon koppling till hästar så vid första mötet hade vi därför med oss ett färskt hästben från slakteriet. De kollade och vi pekade och det var skoj för oss att se dem gå igång på vår uppgift. 

Så kom deras slutrapport. Den visade exakt hur de gått tillväga för att ringa in vilket material som bäst passade för en hov att sjunka in i, samtidigt som materialet skulle sprida och fördela stötvågen från underlaget till hovens olika strukturer. 

Med specifikationen i hand beställde vi testmaterial som visade sig fungera riktigt bra.

TACK Magnus, Magnus och Nanny!

TACK även till Esa Vuorinen!

Och nu har vi även återförsäljare – se http://butik.horsequality.se/hast-till-nytta-for-hasten/hovstimulering

/Kerstin