Utrustning för rörelseanalys

IMGP3349

GaitSmart Pegasus är en mobil utrustning. En laptop med programvara läser av och analyserar de mätvärden som samlas in av sensorer (4 stycken som placeras i senskydd och 2 som placeras i särskilt utformat hasskydd). 

 

 

Det är den enda utrustningen i världen som kan ge svar på frågor som: Rör sig hästen symmetriskt? Har träningen gett resultat? Har konvalecensträningen gett resultat? Om hästen inte kändes riktigt bra – vet du varför?

DSC_4958

 

Sensorbaserad rörelseanalys kan användas för att testa hästen med eller utan ryttare på valfri plats. 

 

 

 

trollgutt_travDu får en rapport som visar exakt hur hästen rör sig, förutom steglängd får du värden på hasledens rörlighet och skenbenens vinklar. Du kan också se hur du som ryttare påverkar hästens naturliga rörelsemönster. 

Med en GPS kopplad till ryttare eller kusk sparas testen och det går då att analysera valda avsnitt (kurvteknik, sidvärtsarbete etc) 

 

 

Att rigga ekipaget  för rörelseanalys med utrustningen GaitSmart Pegasus tar 10 minuter och redan 5 minuter efter avslutat test finns det en rapport där hästens rörelsemönster presenteras i grafer och tabeller (exempel på utdrag från rapport nedan) 

cannon_rorelseanalys

graf_HQ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkare European Technology for Business Ltd, England.