Videoanalys

home-screenshotÖgat hinner inte se allt som sker, genom att filma finns allt på bild och med hjälp av programvaran kan både hästen, ryttaren och ekipagets rörelser studeras. Equine Tec visar filmen i valfri hastighet och det är möjligt att zooma in detaljer och att mäta vinklar och linjer och göra jämförelser för en noggrann analys.

 

Videoanalys passar för

människan – genom att filma hur du rör dig kroppshållning och rörelsemönster, kan en jämförelse göras före och efter lektioner Alexanderteknik

Konsten att sitta

 

människa – häst interaktion vid ridning och körning, studera enskilda detaljer hos ekipaget vad gäller följsamhet, precision i hjälper, det videoanalysen visar kan tygeltrycksmätning och sadeltrycksmätning visa  i siffror.  Videoanalys kan också användas vid uppsutten sitsträning. 

Med videoanalys kan man göra mängder av undersökningar. Behöver hästen benskydd? Jämför rörelsemönster före respektive efter skoning? Hur rör den sig med eller utan hovboots? 

Videoanalys av ridning i slowmotion

Videoanalys på ekipage under arbete

 

hästen – de gånger hästens rörelsemönster behöver studeras visar videoanalysen i bilder det som sensorbaserad rörelseanalys redovisar i siffror och grafer. Rörelsemönstret kan filmas från sidan för att detaljgranska timing mellan benen, hovens överrullning och om hästen rör sig symmetriskt. Filmning framifrån och bakifrån som visas i slowmotion visar hovarnas isättning och om hästen stryker sig, betydelsefulla moment att studera i slowmotion, särskilt för travhästar. 

Videoanalys av hovisättning i slowmotion

Pris: 1200 kr inkluderar film med analys som levereras digitalt via dropbox eller via USB-minne.