Föreläsning om balans, rakriktning och liksidighet med biotensegritet och anatomi som grund.

 

Balans

Balans är kroppens svar på gravitationens fråga: Hur och var håller du balansen idag?

För oss människor innebär det att vi balanserar oss över två fötter och hästen balanserar sig över fyra.
Balans är aldrig statiskt, inte ens när vi står stilla är vi riktigt stilla. Det går att prata om både mental och fysisk balans och det gör jag också eftersom det ena absolut påverkar det andra. 

Just när vi sätter oss till häst så blir vår egen balans i sadeln viktig, hittar du inte din balans i sadeln kommer du att hålla balansen i tyglarna eller genom att knipa med knäna och resultatet blir att du förlorar i följsamhet.

Rakriktning

Rakriktning är ett begrepp som används om hästens ryggrad och motsvarande begrepp för dig är hållning. Både hästens och människans ryggrad kan vara roterad och det påverkar både vår balans och vårt rörelsemönster. 

Liksidighet

Både hästar och människor har en medfödd oliksidighet och det påverkar oss i allt vi gör. Vi kan också ha en oliksidighet som beror på synfel, hörselnedsättning och skador. Genom att bli medveten om din och hästens oliksidighet är det möjligt att träna bort en del av den med riktade insatser.

Biotensegritet och anatomi

Biotensegritet är en kombination av orden biomekanik och tensegritet. Biomekanik är ett samlingsnamn för rörelsemekanik och allt som lever och rör på sig. Tensegritet är en modell som beskriver hur skelett och muskler samverkar. Anatomi beskriver hur vi ser ut inuti.  Allt detta tillsammans förklarar var en rörelse kan ske och vilken rörelse som är möjligt. 

Vi kan bara ändra på det vi är medvetna om.

Målet för föreläsningen är att skapa medvetenhet om vad det innebär att vara i balans, hur vi kan stämma av vår egen och hästens rakriktning och liksidighet och vad du kan göra för att hjälpa dig själv och hästen att bli bättre.

En föreläsning tar minst 3 timmar och är en blandning av teori och praktik och kostar 4 500 kr, i priset ingår resa inom 10 mil utöver det debiteras resekostnad.

Under en heldagsföreläsning ingår även ett kortare pass på trähästen för de åhörare som vill få en egen känsla för vad balans i sadeln kan innebära för dem.

Välkommen att höra av dig för ett pris på en heldagsföreläsning.

 

Balans och teori i praktiken