Metodträning

Hörnstenar

Alexanderteknik (examinerades 2003)

Din kropp påverkas inte bara av det du gör, den påverkas också av det du känner. Ska du lyfta tungt behöver kroppen mobilisera krafter för att klara av lyftet. Är du nervös behöver kroppen mobilisera krafter för att överbrygga nervositeten. Alexandertekniken är en metod för självkännedom. Den hjälper dig att bli medveten om hur du gör det du gör och hur du förhåller dig till dig själv.

Alexandertekniken är ett tänk mer än en träningsform. Det betyder att allt du gör och upplever emotionellt erbjuder dig en möjlighet att lära dig något nytt om dig själv. I början utvecklades tekniken som ett sätt att komma tillrätta med F.M Alexanders egna röstproblem och rösten är en bra värdemätare på hur du använder din kropp.

 

Science of motion (elev sedan 2015)

Konceptet är utvecklat av Jean Luc Cornille, utbildad vid Saumur i Frankrike och med erfarenhet från tävlingar i alla dicipliner och höga klasser. Han har under många år ställt samman moderns forskning kring de fyrfota djurets rörelsemekanik och med det som grund har han utvecklat ett program för uppbyggnadsträning för en hållbar häst. Metoden har också visat sig fungera bra som rehabilitering av hästar med skador som har sin upprinnelse i ett felaktigt rörelsemönster.

 

Applied Equine Podiatry (ADAEP sedan 2015)

Applied Equine Podiatry (AEP) består dels av en modell för hur man verkar hovar så att hoven blir plan i relation till hovleden, den modellen kallas High Performance Trim.

Den andra delen baserar sig på KC LaPierres strävan att som hovslagare lära sig mer om hur han kunde hjälpa hästar med hovrelaterade problem. För att bli bättre på att smida specialbeslag tog han två år som smedlärling. Under den tiden lärde sig KC ett tänk utifrån mästarens sätt att arbeta. Han ställde sig två frågor, vilken funktion har föremålet och vilka egenskaper har materialet.

När han sen applicerade det tänket på hovar insåg han att järnskon inte är lösningen på alla problem så han utvecklade både metoder och material för att kunna göra riktade rehabiliteringsinsatser beroende vilken struktur som behövde stöd.

När det gäller hovvården undervisar jag alltid ägaren så att hon kan börja läsa och se vad som händer med hästens hovar. Oavsett om hästen har skor eller inte så är det bra att kunna se och bedöma hovarnas balans och målet är att den ägare som känner att hon vill börja sköta sin hästs hovar till vardags också ska kunna göra det.

 

Coaching (examinerad 2018)

Jag undervisar utifrån ett coachande synsätt. När det gäller ridning är målet för mig som instruktör är att de som rider för mig blir självständigt tänkande ryttare. Det betyder att det är viktigare för mig att ryttaren vill lära sig än vilken häst hon rider! Hästens främsta skydd är ryttarens vilja att lära sig mer och att våga inleda en dialog med hästen där ridningen blir en fråga om ömsesidig respekt för varandra.

 

 

 

 

 

Balans och teori i praktiken