Sadeltrycksmätning med Impression Pad

Det finns två variabler som påverkar tryckfördelningen, dels hur sadeln passar på hästens rygg, dels din balans och viktfördelning när du sitter i sadeln när hästen rör sig. Med Impression Pad kan du se hur trycket fördelas via sadel mot hästens rygg, med eller utan ryttare på ryggen.

Så här går det till:

Impression Pad placeras mellan sadel och häst. För att få ett rättvisande avtryck ska ryttaren rida som man brukar rida, vanligen 30 minuters ridning i alla gångarter och i båda varven.

När testet är klart visar Impression Pad tydligt hur trycket från sadeln fördelats över hästen under ridning.  När man drar med handen över padden så känner man hur trycket varierat genom att gelen omfördelats i padden. De ytor som är genomskinliga visar var sadeln belastar mest. Med en bra tillpassad sadel ska gelen i padden vara jämnt fördelad efter ridningen.

Avtrycket påverkas av många faktorer bland annat sadelns tillpassning i relation till hästens anatomi vid vila och under arbete, ryttarens viktfördelning (ojämna stigläder), hur ryttarens rumpa passar i sadeln och ryttarens kroppsbalans under rörelse.

Att göra en sadeltrycksmätning tar en timme och du får ett protokoll med kommentarer. 

Pris: 700 kr inklusive dokumentation

Priser som anges för varje tjänst är grundpris inklusive moms, resekostnad 37,50 kr/mil tillkommer. Övriga tjänster enligt offert.

Boka nu